header image

Perancangan, pemilihan, penghasilan dan penilaian media pengajaran

Posted by: | July 13, 2011 | No Comment |

PERANCANGAN

 • merupakn langkah yang sangat penting.
 • menggariskan objektif pengajaran dan pembelajaran.
 • analisis situasi ┬ápengajaran seperti masa, tempat dan ruang aktiviti p&p

PEMILIHAN MEDIA PENGAJARAN

 • pemilihan dibuat berdasarkan topik pengajaran aktiviti dan pendekatan pembelajaran yang dirancang.
 • selalunya dilakukan semasa menyediakan rancangan pengajaran
 • sebelum sesuatu media dipilih dan digunakan pengajaran harus beri tumpuan pada 4 perkara:
 1. sifat fizikal media
 2. objektif pembelajaran
 3. ciri-ciri murid
 4. situasi pengajaran/kaedah pengajaran

KRITERIA PEMILIHAN MEDIA PENGAJARAN

 1. kesesuaian
 2. kewibawaan, kredibiliti dan kemas kini
 3. aspek-aspek teknikal
 4. ciri-ciri praktikal
 5. berkaiatan

PENGHASILAN MEDIA PENGAJARAN

 • guru perlu teliti dalam setiap perancangan
 • terdapat 8 langkah dalam menghasilkan media:
 1. cetuskan idea
 2. nyatakan objektif
 3. analisis murid
 4. kumpul dan susun bahan
 5. tukar idea dalam bentuk bahan atau visual
 6. rancangan penglibatan murid
 7. semak perancangan
 8. penerbitan

PENGGUNAAN MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 • penggunaan media menggerakkan murid untuk berinteraks dengan guru ┬ádan rakan sebaya dengan aktif
under: TOPIK 4- PERANCANGAN, PEMILIHAN, PENGHASILAN DAN PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN

Leave a response


Your response:

Categories